hakda

us

“Liaocheng Habo Import and Export Co., Ltd.”

Biziň kompaniýamyz ylmy gözlegleri we ösüşi, önümçilik we önümçilik, marketing we tehniki hyzmatlary birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Our company is a high-tech enterprise integrating scientific research and development, production and manufacturing, marketing and technical services.

“Liaocheng Habo Import and Export Co., Ltd.”

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

Dogry önümleri saýlamakdan we düzmekden
göze görnüp duran girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etmek üçin işiňiz üçin.

kompaniýasy

giriş

“Liaocheng Habo Import and Export Co., Ltd.” ylmy gözleg we ösüş, önümçilik we önümçilik, marketing we tehniki hyzmatlary birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Sarp edijileriň arasynda has ýokary statusa eýe bolmak bilen, uzak möhletli durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin biz we birnäçe satyjylar we agentler bar.

 • 580d3860
 • Bearing Steel Ranks
 • Bearing Bush
 • Create Together

ýakynda

HABARLAR

 • Rulmanlary dogry saklamak üçin on maslahat

  Sagatlaryň, skeytbordlaryň we senagat tehnikasynyň umumylygy näme?Olaryň hemmesi aýlawly hereketlerini saklamak üçin podşipniklere bil baglaýarlar.Şeýle-de bolsa, ygtybarlylygy gazanmak üçin olary dogry saklamaly we dogry işlemeli.Bu uzak möhletli hyzmat ömrüni üpjün eder, öňünden ...

 • Hytaýyň yzygiderli polat dünýäde on ýyl bäri birinji ýerde durýar?

  "Japanaponiýa metallurgiýasy" -ny gözlemek üçin dürli gözleg motorlaryny ulananyňyzda, gözlenýän ähli makalalaryň we wideolaryň Japanaponiýa metallurgiýasynyň ençeme ýyl bäri dünýäde öňde barýandygyny, Hytaýyň, ABŞ-nyň we Russiýanyň beýle gowy däldigini görersiňiz. Japanaponiýa ýaly, öwün ...

 • Buşy götermek we rulon götermek tehnologiýasynda täze açyş bar!

  Aýlawly rulmanyň ýerine ýetirilişine mehaniki ulgamyň has ýokary we has ýokary talaplary bilen dinamiki derňew usuly gözlegiň esasy ýadro tehnologiýasyna öwrüldi, şol bir wagtyň özünde Hytaýda rulon rulmasynyň öndürijiligi boýunça simulýasiýa gözlegleri giç başlandy....

 • Bile dörediň!Skf China, akylly önümçilik interneti gurmak üçin Sf topary bilen elleşýär!

  Recentlyakynda SF topary we SKF Hytaý giňişleýin hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler.SF toparynyň wise-prezidenti Sýu Çian we SKF toparynyň uly wise-prezidenti we Aziýanyň prezidenti Tang Yurong şertnama gol çekdiler ...