Angular Contact Ball Bearings
Iňlis rulonly podşipnikleri, çuňňur çukurly podşipnikleri, öz-özüni sazlaýan top podşipniklerini, silindr görnüşli rulmanlary, öz-özüni sazlaýjy rolikli podşipnikleri, burç kontakt şar podşipniklerini, zyňylýan rulmanlary, zyňylýan rulonlary, ýörite podşipnikleri we poslamaýan polat podşipnikleri we beýleki önümleri üpjün edýäris.

Burçly aragatnaşyk top podşipnikleri

  • 7328BM/P6 Precision Angular Contact Ball Bearing

    7328BM / P6 Takyk burçly kontakt topy

    Burçly kontakt topy podşipnikleri hem radial hem-de eksenel ýüklere çydap biler.Has ýokary tizlikde işläp bilýär.Kontakt burçy näçe uly bolsa, eksenel göterijilik ukyby şonça ýokarydyr.Aragatnaşyk burçy, topuň kontakt nokady bilen radial tekizligindäki geçelgäniň we rulman okunyň dik çyzygynyň arasyndaky burç.Precokary takyklyk we ýokary tizlikli podşipnikler adatça 15 dereje aragatnaşyk burçuny alýarlar.Okuň güýji bilen kontakt burçy ýokarlanýar.