Zawodyň gönüden-göni üpjünçiligi 32209 32210 32211 32212 32213 32214

Gysga düşündiriş:

Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Jikme-jiklik

No.ok. 32209 32210 32211 32212 32213 32214
Rulman görnüşi Zawodyň gönüden-göni üpjünçiligi Rolikli podşipnikler
Möhürleriň görnüşi: Aç, 2RS
Material Chrome polat GCr15
Takyklyk P0, P2, P5, P6, P4
Arassalamak C0, C2, C3, C4, C5
Rulman ululygy içki diametri 0-200mm, daşky diametri 0-400mm
Keýpiň görnüşi Bürünç, polat, neýlon we ş.m.
Top podşipnik aýratynlygy Highokary hilli uzak ömür
JITO podşipnikiniň hiline berk gözegçilik edýän pes ses
Ösen ýokary tehniki dizaýn bilen ýokary ýük
Iň gymmatly bäsdeşlik bahasy
Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmaty hödürlenýär
Arza Awtoulaglar, tegelek zawodlar, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklar
Rulman paketi Palet, agaç gap, täjirçilik gaplama ýa-da müşderileriň islegi

Haryt bilen tanyşlyk

Tapylan rolikli podşipnikler aýry podşipniklerdir we podşipnikiň içki we daşarky halkalary ýaryş ýollaryny özüne çekýär.Rulmanlaryň bu görnüşi, gurlan hatarlaryň sanyna görä bir hatar, goşa hatar we dört hatar rulonly podşipnikler ýaly dürli gurluş görnüşlerine bölünýär.Roweke hatar görnüşli rolikli podşipnikler radial ýüklere we eksenel ýüklere bir tarapa çydap biler.Rulman radial ýüklenende, eksenel komponent dörediler, şonuň üçin eksenel güýje garşy ters tarapa çydap bilýän başga bir podşipnik deňagramlylyk üçin zerurdyr.

Taper rolikli podşipnik programmasy

Tapylan rolikli podşipnikler, adatça, aýratyn görnüşde bolýar, ýagny rolikli içki halkadan we kapas ýygnagyndan ybarat konusly içki halka ýygnagy, daşky bezegden (daşky halka) aýratyn gurnalyp bilner.Tapylan rolikli podşipnikler awtoulaglarda, rulonlarda, magdançylykda, metallurgiýada, plastmassa enjamlarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Tapylan rolikli podşipnik Suffiks kesgitlemesi

A:Içki gurluşyň üýtgemegi

B:aragatnaşygyň burçuny ýokarlandyrdy

X:Daşarky ölçegler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

CD:Oilag çukury ýa-da ýag çukury bilen goşa halka.

TD:Içki halka bilen goşa halka.

Önümiň görkezilmegi

3
1
5
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň