Spherical Roller Bearings
Iňlis rulonly podşipnikleri, çuňňur çukurly podşipnikleri, öz-özüni sazlaýan top podşipniklerini, silindr görnüşli rulmanlary, öz-özüni sazlaýjy rolikli podşipnikleri, burç kontakt şar podşipniklerini, zyňylýan rulmanlary, zyňylýan rulonlary, ýörite podşipnikleri we poslamaýan polat podşipnikleri we beýleki önümleri üpjün edýäris.

Sferik rolikli podşipnikler

  • Double Row Spherical Roller Bearing 22316MB High Speed

    22316MB ýokary tizlikli goşa hatar sferik rolikli rulon

    MB rulman, bürünç saklaýjyny kabul edýän öz-özüni sazlaýjy rolikli rulman seriýasyna degişlidir.Esasy ulanylýan saklaýjylar: möhürlenen polat plastinka saklaýjy (E goşulmasy), aýna süýümli poliamid 66 saklaýjy (TVPB goşulmasy), titrän ýagdaýlarda işlenilen bürünç gaty saklaýjy (M goşulmasy) we möhürlenen polat plastinka saklaýjy (JPA goşulmasy).Esasy ulanylyşy: kagyz öndürmek üçin enjamlar, tizligi peseldiji, **** ulagyň oky, tegelek tegelek dişli guty üçin oturgyç, rulon degirmeni, döwüji ekran, çaphana maşynlary, agaç işläp bejermek enjamlary, dürli senagat tizligini peseldýänler, dikligine öz-özüňi sazlamak oturgyç.

  • 22328CA Spherical Roller Bearing Copper Bao 3628CAK Crusher Use Bearing Spot

    22328CA Sferik rulonly podşipnik mis Bao 3628CAK Crusher Bearing Spot ulanyň

    Öz-özüňi deňleşdirýän rolikli podşipnikde iki hatar rulon bar, olar esasan radial ýük we iki tarapa eksenel ýük göterýärler.Highokary radial ýük göterijiligine eýe, esasanam agyr ýük ýa-da yrgyldy ýüküniň aşagynda işlemek üçin amatly, ýöne arassa eksenel ýük göterip bilmeýär.Daşarky ýaryşyň bu görnüşi sferikdir, şonuň üçin oňat merkezleşdiriji ýerine ýetirijiligi bar we koaksiality ýalňyşlygy öwezini dolup biler.