7328BM / P6 Takyk burçly kontakt topy

Gysga düşündiriş:

Burçly kontakt topy podşipnikleri hem radial hem-de eksenel ýüklere çydap biler.Has ýokary tizlikde işläp bilýär.Kontakt burçy näçe uly bolsa, eksenel göterijilik ukyby şonça ýokarydyr.Aragatnaşyk burçy, topuň kontakt nokady bilen radial tekizligindäki geçelgäniň we rulman okunyň dik çyzygynyň arasyndaky burç.Precokary takyklyk we ýokary tizlikli podşipnikler adatça 15 dereje aragatnaşyk burçuny alýarlar.Okuň güýji bilen kontakt burçy ýokarlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Jikme-jiklik

No.ok.

7328BM / P6

Rulman görnüşi

Burçly kontakt şarlary

Möhürleriň görnüşi:

Aç, 2RS

Material

Chrome polat GCr15

Takyklyk

P0, P2, P5, P6, P4

Arassalamak

C0, C2, C3, C4, C5

Rulman ululygy

içki diametri 0-200mm, daşky diametri 0-400mm

Keýpiň görnüşi

Bürünç, polat, neýlon we ş.m.

Top podşipnik aýratynlygy

Highokary hilli uzak ömür

Rulmanyň hiline berk gözegçilik edýän pes ses

Ösen ýokary tehniki dizaýn bilen ýokary ýük

Iň gymmatly bäsdeşlik bahasy

Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmaty hödürlenýär

Arza

Awtoulaglar, tegelek zawodlar, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklar

Rulman paketi

Palet, agaç gap, täjirçilik gaplama ýa-da müşderileriň islegi

Haryt bilen tanyşlyk

Burçly kontakt topy podşipnikleri hem radial hem-de eksenel ýüklere çydap biler.Has ýokary tizlikde işläp bilýär.Kontakt burçy näçe uly bolsa, eksenel göterijilik ukyby şonça ýokarydyr.Aragatnaşyk burçy, topuň kontakt nokady bilen radial tekizligindäki geçelgäniň we rulman okunyň dik çyzygynyň arasyndaky burç.Precokary takyklyk we ýokary tizlikli podşipnikler adatça 15 dereje aragatnaşyk burçuny alýarlar.Okuň güýji bilen kontakt burçy ýokarlanýar.Burç kontakt topy göteriji takyklyk synpy ölçegli çydamlylygy we aýlaw takyklygyny öz içine alýar.Takyklyk P0 (adaty), P6 (P6X), P5, P4, P2 ýaly pesden ýokary derejä çenli aňladylýar.

Arza

Bir hatar burçly kontakt top podşipnikleri:maşyn pyçaklary, ýokary ýygylykly hereketlendirijiler, bug turbinalary, merkezden gaçyryş enjamlary, kiçi awtoulag öň tigirleri, diferensial pinion şahlar, güýçlendiriji nasoslar, buraw platformalary, azyk enjamlary, göwrümli kelleler, kebşirleýiş maşynlary, pes sesli sowadyjy diňler, mehaniki we elektrik enjamlary, örtük enjamlary , maşyn gurallarynyň ýeri, ark kebşirleýjileri

Ölçeg parametrleri

Rulman görnüşi Serhet ölçegleri (mm) Agramy
Täze model Köne model d D B (kg)
7204BM 66204H 20 47 14 0.112
7205BM 66205H 25 52 15 0.135
7206BM 66206H 30 62 16 0.208
7207BM 66207H 35 72 17 0.295
7208BM 66208H 40 80 18 0.382
7209BM 66209H 45 85 19 0.43
7210BM 66210H 50 90 20 0.485
7211BM 66211H 55 100 21 0.635
7212BM 66212H 60 110 22 0.82
7213BM 66213H 65 120 23 1.02
7214BM 66214H 70 125 24 1.12
7215BM 66215H 75 130 25 1.23
7216BM 66216H 80 140 26 1.5
7217BM 66217H 85 150 28 1.87
7218BM 66218H 90 160 30 2.3
7219BM 66219H 95 170 32 2.78
7220BM 66220H 100 180 34 3.32
7221BM 66221H 105 190 36 3.95
7222BM 66222H 110 200 38 4.65
7224BM 66224H 120 215 40 5.49
7226BM 66226H 130 230 40 6.21
7228BM 66228H 140 250 42 7.76
7232BM 66232H 160 290 48 12.1
7234BM 66234H 170 310 52 15.1
7236BM 66236H 180 320 52 15.7
7240BM 66240H 200 360 58 22.4
7244BM 66244H 220 400 65 38.5

Önümiň görkezilmegi

20211119144706
20211119144714
20211119144710
2111191

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary