22328CA Sferik rulonly podşipnik mis Bao 3628CAK Crusher Bearing Spot ulanyň

Gysga düşündiriş:

Öz-özüňi deňleşdirýän rolikli podşipnikde iki hatar rulon bar, olar esasan radial ýük we iki tarapa eksenel ýük göterýärler.Highokary radial ýük göterijiligine eýe, esasanam agyr ýük ýa-da yrgyldy ýüküniň aşagynda işlemek üçin amatly, ýöne arassa eksenel ýük göterip bilmeýär.Daşarky ýaryşyň bu görnüşi sferikdir, şonuň üçin oňat merkezleşdiriji ýerine ýetirijiligi bar we koaksiality ýalňyşlygy öwezini dolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Jikme-jiklik

No.ok.

22328CA / CAK C3 / W33

Rulman görnüşi

Sferik rolikli podşipnik

Möhürleriň görnüşi:

Aç, 2RS

Material

Chrome polat GCr15

Takyklyk

P0, P2, P5, P6, P4

Arassalamak

C0, C2, C3, C4, C5

Rulman ululygy

Içki diametri 0-200mm, daşky diametri 0-400mm

Keýpiň görnüşi

Bürünç, polat, neýlon we ş.m.

Top podşipnik aýratynlygy

Highokary hilli uzak ömür
Rulmanyň hiline berk gözegçilik edýän pes ses
Ösen ýokary tehniki dizaýn bilen ýokary ýük
Iň gymmatly bäsdeşlik bahasy
Müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmaty hödürlenýär

Arza

Magdançylyk / metallurgiýa / oba hojalygy / himiýa senagaty / dokma tehnikasy

Rulman paketi

Palet, agaç gap, täjirçilik gaplama ýa-da müşderileriň islegi

Haryt bilen tanyşlyk

Öz-özüňi deňleşdirýän rolikli podşipnikde iki hatar rulon bar, olar esasan radial ýük we iki tarapa eksenel ýük göterýärler.Highokary radial ýük göterijiligine eýe, esasanam agyr ýük ýa-da yrgyldy ýüküniň aşagynda işlemek üçin amatly, ýöne arassa eksenel ýük göterip bilmeýär.Daşarky ýaryşyň bu görnüşi sferikdir, şonuň üçin oňat merkezleşdiriji ýerine ýetirijiligi bar we koaksiality ýalňyşlygy öwezini dolup biler.

Iki hatar simmetrik sferik rulonlar bar, daşarky halkanyň umumy sferik geçelgesi bar we içki halkanyň merkezi merkezi öndürijiligi bolan rulman okuna bir burçda iki sany ýaryş ýoly bar.Mil egri ýa-da üýtgeşik gurlanda, rulman adaty ulanylyp bilner.Merkezleşdirmegiň öndürijiligi rulman ululygy bilen üýtgeýär.Adatça, rugsat berilýän merkezleşdiriş burçy 1 ~ 2,5 dereje, bu rulmanyň uly ýük göterijiligi bar.Rulman radial ýük götermekden başga-da, iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýär we oňat täsir garşylygyna eýe.Umuman aýdanyňda, rulonly rulmanlaryň öz-özüni sazlamak üçin rugsat berilýän iş tizligi pesdir.

Esasy ulanylýar

Kagyz enjamlary, reduktor, demirýol ulagynyň oky, togalanýan degirmenli dişli guty oturgyç, rulon degirmeni, döwüji, titreýän ekran, çaphana maşynlary, agaç işläp bejermek enjamlary, dürli senagat reduktorlary, oturgyç bilen dikligine öz-özüni sazlamak.

Esasy ulanylýan kapasalar

Basylan polat plastinka berkidilen kapasalar (e goşulmasy, Hytaýda az).Basylan polat plastinka görnüşli kapasa (CC goşulmasy), aýna süýümli poliamid 66 kapas (tvpb goşulmasy), işlenen bürünç iki bölek kapasa (MB goşulmasy).Işlenen bürünç integral kapasa (CA goşulmasy), yrgyldy ýagdaýlary üçin möhürlenen polatdan ýasalan gapak (JPA goşulmasy).Wibrasiýa programmalary üçin bürünç kapasa (EMA goşulmasy).Şol bir gurluş üçin podşipnikdäki kodlar başgaça bolup biler.

Önümiň görkezilmegi

Detail page picture -1
Detail page picture 1-2
2
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň